Snart kan spelet börja...


I februari påbörjades markarbeten och asfaltering skedde sista dagarna i april. Montering av banor kommer att ske i början av maj och klart för spel beräknas i mitten av maj.