Hur allt började till nu

Här finns lite bilder från arbetet med att bygga banorna, samt även när det är spel på banorna.