Historik och bakgrund


Sommaren 2019 påbörjades diskussionerna om Padelbanor i Fiskebäckskil. Olika platser diskuterades, bl.a vid Golfklubben, men vi landade i att Bökevik vid tennisbanorna är den bästa platsen. Tennis och Padel kan ju samarbeta och det drar mer folk till Bökevik, som blir som ett aktivitetscenter. Tennisklubben som drivs idéellt och med små resurser, kommer på många sätt att gynnas av att Padelbanorna ligger intill. För varje tid som bokas, får tennisklubben ett bidrag. Under högsäsong då klubbhuset är bemannat, kommer det också att finnas Rack till uthyrning, samt Bollar och Rack till försäljning.

Under hösten -19 ansöktes om inleddes diskussioner med markägare och kommun angående bygglov. Det gjordes också upphandling av markarbeten, banor m.m. I februari påbörjades markarbeten och i slutet av april var dessa klara och asfaltering skedde sista dagarna i april. Montering av banor kommer att ske i början av maj och klart för spel beräknas i mitten av maj.

Det har rensats upp och snyggats till rejält på området och många gamla träd och sly har fällts. Ambitionen är nu att hålla området i fint skick och vi hoppas att alla besökare till banorna skall uppskatta omgivningen.


Bästa Padelhälsningar
Jan Jonsson, Joakim Eriksson & Reine Patriksson