Historik och bakgrund


Sommaren 2019 påbörjades diskussionerna om Padelbanor i Fiskebäckskil. Olika platser diskuterades, bl.a vid Golfklubben, men vi landade i att Bökevik vid tennisbanorna är den bästa platsen. Tennis och Padel kan ju samarbeta och det drar mer folk till Bökevik, som blir som ett aktivitetscenter. Under högsäsong då klubbhuset är bemannat, finns det Rack till uthyrning, samt Bollar till försäljning.

Under hösten -19 ansöktes om inleddes diskussioner med markägare och kommun angående bygglov. Det gjordes också upphandling av markarbeten, banor m.m. I februari påbörjades markarbeten och i slutet av april var dessa klara och asfaltering skedde sista dagarna i april.  Montering av banorna skedde de första två veckorna i maj och den 17 maj spelades den första matchen på banorna. Den 23 maj var det invigning, som på grund av Coronapandemin var uppdelad i fyra olika tider, så folksamlingar undveks.

Det har rensats upp och snyggats till rejält på området och många gamla träd och sly har fällts. Ambitionen är nu att hålla området i fint skick och vi hoppas att alla besökare till banorna skall uppskatta omgivningen.

2021 öppnade vi den tredje banan, vår centercourt, där vi även ska ha möjlighet att arrangera större tävlingar. Samt en bana i Grundsund, granne med Bottnahallen. 

 


Bästa Padelhälsningar
Jan Jonsson & Reine Patriksson